Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Svenska: Vetenskap: Naturvetenskap: Biologi

Se också:

Denna kategori på andra språk:
   
Azerbajdzjanska  (0)   Baskiska  (8)   Danska  (180)  
Norska  (21)   Bulgariska  (9)   Esperanto  (22)  
Finska  (66)   Franska  (691)   Hebreiska  (26)  
Italienska  (420)   Japanska  (563)   Katalanska  (244)  
Kinesiska (förenklad)  (72)   Kinesiska (traditionell)  (134)   Koreanska  (20)  
Kroatiska  (17)   Litauiska  (17)   Nederländska  (123)  
Polska  (328)   Portugisiska  (82)   Rumänska  (11)  
Ryska  (147)   Serbiska  (11)   Slovakiska  (7)  
Spanska  (458)   Engelska  (20,746)   Tjeckiska  (89)  
Turkiska  (32)   Tyska  (1,159)   Ukrainska  (18)  
Ungerska  (20)  
ArtDatabanken
Information om verksamheten och om de rödlistade växterna och djuren i Sverige.

Artordlista
Översättningsverktyg för artnamn svenska-finska-svenska, och databas med ordlista över 6 300 arter av däggdjur, fåglar, fiskar, kräldjur, groddjur, storfjärilar och kärlväxter. I ordlistan finns dessutom namnen på ett stort antal övriga organismer, främst insekter, men också spindeldjur, kräftdjur, blötdjur, mossor, lavar och svampar.

Caracal Publishing
Internetbokhandel och förlag och som ger ut böcker om zoologi och biologi.

Coatech AB
Distributör för Endosafe's endotoxinprodukter i Norden.

Dinoland
Om dinosaurier och paleontologi.

Fakta om kottar
Olika kottar presenteras, tallar och granar men även igelkottar, samt ekorrar. Bildgalleri, pyssel och spel.

Fisk och Vattevård i Norrland AB
Information om konsultverksamhet gällande bland annat fisk och miljö.

Institutionen för cell- och organismbiologi vid Lunds universitet
Forskningsinformation från institutionen inom områdena cellbiologi, genetik, mikrobiologi, växtfysiologi, zoofysiologi och zoologi.

Magnus riskfyllda sida
Bilder på riskor, lactarius.

Marc's egen webbplats
Cellbiologikurs på gymnasie nivå: om cellbiologi, organiserade cellsystem, humanbiologi och näringslära.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna
En populärvetenskaplig presentation omfattande fler än 100 volymer av landets flercelliga växt-, djur- och svamparter.

Vattenkikaren
Skall inspirera lärare, elever och enskilda till upplevelser och upptäckter i och nära havet.

Zoeco, konsult inom biologi
Zoeco är ett kunskapsföretag vid Göteborgs Universitet med fokus på föredrag, naturupplevelser, uppdragsforskning, research, översättningar, populärvetenskapliga artiklar och undervisning samt medieproduktion.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: