Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Norsk: Vitenskap: Biologi

Denne kategorien på andre språk:
   
Aserbajdsjansk  (0)   Baskisk  (8)   Dansk  (180)  
Engelsk  (20.539)   Svensk  (178)   Bulgarsk  (8)  
Esperanto  (15)   Finsk  (80)   Fransk  (691)  
Hebraisk  (26)   Italiensk  (427)   Japansk  (388)  
Katalansk  (242)   Kinesisk med enkle tegn  (65)   Kinesisk  (134)  
Koreansk  (20)   Kroatisk  (17)   Litauisk  (17)  
Nederlansk  (123)   Polsk  (336)   Portugisisk  (82)  
Rumensk  (10)   Russisk  (139)   Serbisk  (11)  
Slovakisk  (5)   Spansk  (466)   Tsjekkisk  (87)  
Tyrkisk  (31)   Tysk  (1.159)   Ukrainsk  (18)  
Ungarsk  (22)  
Botanikk-nett
Startside med oversikt over botanisk informasjon på nettet. Dekker særlig Norge og Skandinavia.

Botanisk og plantefysiologisk leksikon
Skrevet av Halvor Aarnes ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Dinosaurus
Prosjektoppgave fra Høgskolen i Volda om dinosaurer og jordas urtid.

Ekorn
Informasjon om og bilder av ekorn.

Huggormen
Faktaside om Huggormen. Del av prosjektarbeid fra Høgskolen i Volda.

Kartlegging av piggsvin i Trondheim
Registrering og informasjonsside for pinnsvinprosjektet i Trondheim, et pilotprosjekt spesielt beregnet på grunnskolene i kommunen. Også barnehager og videregående skoler kan benytte seg av tilbudet i tillegg til at for eksempel hageeiere, gartnere, pensjonister og andre har interessante opplysninger å gi.

Kristins flora
Norsk flora sortert alfabetisk og etter farge.

Norsk botanisk forening
Informasjon om forening, lokallagene og lokalfloraprosjekter. Plantefotoarkiv og lenkesamling.

Norsk zoologisk forening
Foreningen er åpen for alle som er interessert i zoologi både amatører og fagfolk. Foreningens viktigste arbeidsoppgaver er å spre informasjon om dyrelivet og arbeide for vern av den ville faunaen og dens leveområder.

Nrk.no: Krypdyr i Norge
Informasjon om de fem landlevende krypdyrartene i Norge - to øgler og tre slanger.

planter.naturfakta.com
Informasjon om moser, karsporeplanter, frøplanter, tre, biotoper og fylkesblomster. Register sortert etter art, familie og slekt.

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
En paraplyorganisasjon hvis formål er å fremme bevaringen av truede plante- og dyrearter samt naturtyper i Norge.

Scandlynx
Skandinaviske gaupeprosjektet med informasjon om gaupe og siste nytt innen forskningen på gaupe i Skandinavia.

Soppherbariet i Oslo
Database over norske sopparter, med beskrivelser, bilder og opplysninger om utbredelse. Etiketter til eget bruk, norske og latinske navn, faktaark, nettutstilling om giftige sopper i Norge.

Soppherbariet i Oslo
Informasjon om herbariet og tilgang til dets omfattende soppdatabase. Nettstedet er også på engelsk.

Veksthusringen
Rådgivning på blomster, veksthusgrønnsaker, plantevern, gjødsling, dyrkingsmedier, økologisk- og klimastyring.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: