Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Norsk: Samfunn: Samfunnsspørsmål: Menneskerettigheter

Denne kategorien på andre språk:
   
Dansk  (21)   Engelsk  (767)   Svensk  (18)  
Esperanto  (7)   Finsk  (3)   Fransk  (46)  
Gresk  (1)   Hebraisk  (22)   Italiensk  (111)  
Nederlansk  (58)   Polsk  (8)   Portugisisk  (11)  
Rumensk  (9)   Russisk  (4)   Spansk  (97)  
Tsjekkisk  (50)   Tyrkisk  (4)   Tysk  (147)  
Ukrainsk  (13)  
Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) med protokoller
Norsk oversettelse utgitt som vedlegg 2 til Ot.prp. nr. 3 (1998-99). Teksten er endret i samsvar med bestemmelsene i protokoll 11, gjeldende fra første november 1998.

Fredrik Fasting Torgersen
Hjemmeside for Fredrik Fasting Torgersen som mange anser for uskyldig dømt i en av Norges mest kontroversielle rettssaker. Omtale av Torgersen og hans forsøk på å få drapssaken gjenopptatt.

Justisdepartementet NOU 1996:15
Granskingsrapport i.f.b.m. Liland saken, Norges mest omtale justismord. Rapporten ble avlevert av regjeringsoppnevnt granskingsutvalg etter forespørsel fra Stortinget. Per Kristian Liland ble dømt for å ha begått mord i 1970, men frifunnet i 1994 etter omfattende innsats og etterforskning fra en lang rekke privatpersoner.

Menneskerettigheter.no
Med nyheter, bakgrunnstoff, artikler, traktater, erklæringer og konvensjoner.

Norsk senter for menneskerettigheter
Status som nasjonalt senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Publikasjoner, forskningsområder, prosjekter m.v.. Årbok om menneskerettigheter i Norge.

Den norske Helsingforskomité
Med nyheter, rapporter, pressemeldinger og prosjekter.

OA Knutsens dødsbo
Fokus på rettssikkerhet og etterlevelse av menneskerettigheter i sivile saker ved norske domstoler med utgangspunkt i OA Knutsens dødsbo.

Verdenserklæringen om Menneskerettighetene
Offisiell oversettelse fra FN. Med lenker til oversettelser til andre språk.

www.rettsnorge.no
Rettsnorge er en nettavis som har som mål å holde oppsyn og kontroll med det norske rettsvesen med fokus på aktuelle og betente temaer som media vegrer seg for å omtale.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: